ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế và Xây Lắp Điện

Địa chỉ: Số 129C- đường Huỳnh Văn Nghệ, Kp 5, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.2210347

Email: pecjcdn@gmail.com