ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

1. Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai

2. Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi).

3. Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi

4. Công ty CP Sonadezi Châu Đức

5. Công ty CP Sonacons

6. Công ty ChangShin Việt Nam TNHH

7. Đài truyền hình Đồng Nai

8. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

9. Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS – Vina

10. Công ty CP Greenfeed Việt Nam

11. Công ty TNHH đầu tư Long Đức – KCN Long Đức

12. Công ty TNHH Boramtek Việt Nam

13. Công ty TNHH Jinmyung

14. Công ty TNHH Bosch Việt Nam

15. Công ty CP thiết bị điện Hanaka Sài Gòn

16. Công ty TNHH CJ VINA AGRI – CN ĐỒNG NAI

17. Công ty TNHH MTV Thăng Long – Hiệp Phước

18. Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.