DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PECJC:

- Quy hoạch phát triển điện lực Quận, Huyện, Thành phố trực thuộc Tỉnh.

- Tư vấn lập dự án đầu tư, Thiết kế, Đấu thầu, Thẩn định, Giám sát thi công các công trình đường dây- Trạm biến áp đến 110kV trên phạm vi toàn quốc.

- Khảo sát thiết kế các công trình phụ trợ như phòng biến điện, phòng điều hành, nền móng, trụ trạm..vv.

- Cung cấp các dịch vụ và tư vấn về điện cho các doanh nghiệp, đối tác trong nước và nước ngoài.

- Thi công xây lắp các công trình điện đến 110kV trên phạm vi toàn quốc.

- Thí nghiệm, kiểm định các thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV.

- Mua bán, đại lý ký gởi các vật liệu thiết bị điện và viễn thông.